Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2022 | Trận 3: Và đội thi chiến thắng tuần này chính là ...? | VTV7

Cùng đến với trận Vòng loại đầu tiên của Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2022 và gặp gỡ các đội Tiểu học hướng đạo, The Winners và Nhân chính Dragons nhé, cùng giám khảo khách mời - Đạo diễn Ninh Quang Trường!