Chương trình đối thoại: Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước

VTC Now | Sáng 12/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động với chủ đề "Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước"