Cất Cánh (Tháng 9/2022) - Nơi Ta Sống (17/09/2022) [VTV1, VTV6]