Đưa công nghệ AI vào ứng dụng học tiếng Anh cho trẻ em (NhânDânTV)