SỐ 21: Vần oa, oe, oai, oay | Cho bé làm quen với Tiếng Việt | DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 1