Tổ chức phân luồng để phụ huynh đưa đón trẻ hợp lý, đảm bảo an toàn

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; sáng ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 681 về việc hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trong thời gian từ khi học sinh đi học trở lại cho đến khi có thông báo mới, các trường học chủ động thực hiện phương án giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh. Phân công giáo viên, nhân viên hướng dẫn, giám sát học sinh trong giờ ra chơi để đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc. 

Trường PTDTBT THCS Châu Phong huyện Quỳ Châu, tổng dọn vệ chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Các trường học tổ chức phân học hai ca để giảm số học sinh trong từng buổi, có thể theo phương án cho từng cấp: Với cấp THPT, Khối lớp 11, 12 học buổi sáng; Khối lớp 10 học buổi chiều; đối với cấp THCS, Khối lớp 8, 9 học buổi sáng, Khối lớp 6, 7 học buổi chiều; đối với cấp Tiểu học, Khối lớp 4, 5 học buổi sáng, Khối lớp 1, 2, 3 học buổi chiều và thực hiện học 01 buổi/ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy; đối với Giáo dục Mầm non, thực hiện biện pháp giãn cách trẻ khi học tập, vui chơi, ăn, ngủ. 

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng tại Chỉ thị số 19 vầ việc giảm, giản số học sinh trong phòng học. Sở GD&ĐT cũng đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo các phương án: Đối với các lớp có sỹ số học sinh không cao, diện tích phòng học cho phép thì bổ sung, sắp xếp bàn, ghế đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc. Đối với các lớp có sỹ số học sinh cao, diện tích phòng học không đủ để giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc thì thực hiện giảm số học sinh trong phòng học bằng cách tách học sinh các lớp đó và thành lập lớp mới theo từng khối lớp.

Cũng tùy theo tình hình thực tế của mỗi nhà trường, trong trường hợp học sinh lớp mới được thành lập từ nhiều lớp trong khối, giáo viên rà soát tiến độ thực hiện chương trình của các em để bổ sung kiến thức đảm bảo đồng bộ. Kết quả kiểm tra, đánh giá của học sinh ở lớp mới được ghi vào sổ điểm tạm thời sau đó chuyển về lớp cũ trước khi chia tách để tổng hợp đánh giá kết quả học kỳ 2 và cả năm học.

Để tránh việc học sinh ra về cùng lúc, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục có biện pháp bố trí cho học sinh ra về lệch giờ nhau; tổ chức phân luồng để phụ huynh đưa đón trẻ hợp lý, đảm bảo an toàn cho trẻ.

                                                                                                          Nguyễn Trọng Hoàn