Sở Giáo dục và Đào tạo tạo ban hành văn bản chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm

Sở Giáo dục và Đào tạo tạo ban hành văn bản chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, nhất là trong giai đoạn đang triển khai các giải pháp dạy học ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Trong thời gian qua, công tác quản lý dạy thêm, học thêm đã từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên hiện nay, một số giáo viên tổ chức các lớp học thêm dưới hình thức trực tuyến có sự lạm dụng về nội dung, thời lượng dạy học, đối tượng học sinh tham gia, mức thu dịch vụ; trong lúc công tác quản lý của các nhà trường chưa đảm bảo, dẫn tới việc học thêm quá nhiều ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, sức khỏe của học sinh. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các nhà trường.

Ảnh minh họa


Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến giáo viên, học sinh và phụ huynh thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm; bằng các biện pháp phù hợp để quản lý việc dạy thêm trực tuyến của giáo viên; kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền những giáo viên vi phạm; công khai số điện thoại đường dây nóng để nhận các ý kiến phản ánh.
Sở Giáo dục và Đào tạo cũng giao các phòng Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt quan tâm chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc dạy thêm, học thêm; tăng cường công tác kiểm tra, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm; thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin, phản ảnh kịp thời việc dạy thêm trực tuyến trên địa bàn để kịp thời xử lý.
Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

 
                                                                       Nguyễn Trọng Hoàn

Bài viết liên quan