Sở GD&ĐT Nghệ An tăng cường hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 15/4, Sở GD&ĐT Nghệ An đã ban hành văn bản tăng cường chỉ đạo hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng Chương trình GDMN trong bối cảnh phòng, chống dịch đảm bảo an toàn cho trẻ.          

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường tích cực tham mưu, phối hợp với cấp có thẩm quyền và huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các điều kiện cần thiết để các cơ sở GDMN thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ em phù hợp với bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời gian trẻ em chưa đến trường để phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu giáo viên lựa chọn và hướng dẫn phụ huynh tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi phù hợp với điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhà để hướng tới cơ bản đạt được mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo Chương trình GDMN.

Vườn rau Trường Mầm non Bao Nam, huyện Kỳ Sơn

Trong đó, các nội dung, hình thức hoạt động cho trẻ em cần đảm bảo yêu cầu về giáo dục, đảm bảo an toàn cho trẻ. Đối với các địa phương có điều kiện, giáo viên có thể chia sẻ qua nhóm Zalo giữa giáo viên phụ trách nhóm, lớp với phụ huynh sau khi đã được góp ý, phê duyệt của lãnh đạo các cơ sở GDMN. Đối với các địa phương không có điều kiện sử dụng mạng Internet, cần phân công giáo viên sử dụng các phương tiện thông tin khác như gọi điện thoại, nhắn tin, ... để nắm tình hình trẻ và tư vấn hỗ trợ phụ huynh, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời Sở GD&ĐT cũng yêu cầu trong điều kiện chưa đảm bảo an toàn cho trẻ, các cơ sở GDMN cần quán triệt giáo viên không hướng dẫn trẻ học qua video, không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ mầm non. Phối hợp với phụ huynh và các tổ chức, đoàn thể triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ;

Đối với trẻ em mẫu giáo 5,6 tuổi: Lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết để hướng dẫn phụ huynh tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị tâm thế cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp Một. Tư vấn và hướng dẫn phụ huynh sử dụng bảng chữ cái, chữ số, thẻ chữ để giúp trẻ làm quen với tiếng Việt theo yêu cầu của Chương trình GDMN nhưng phải đảm bảo yêu cầu vừa sức, không dạy trước Chương trình lớp Một, đồng thời chuẩn bị các điều kiện đảm bảo từ cơ sở vật chất đến nội dung chương trình giảng dạy chuẩn bị cho trẻ đến trường khi dịch bệnh kết thúc.

                                                                                     Nguyễn Trọng Hoàn