Sở GD&ĐT Nghệ An: Khuyến cáo không nên sử dụng phần mềm Zoom để tổ chức các cuộc họp và dạy học trực tuyến

Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ban hành văn bản số 627, về việc khuyến cáo tất cả các cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học trên địa bàn không nên sử dụng phần mềm Zoom để tổ chức các cuộc họp và dạy học trực tuyến.  

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 250/CATTT/VNCERT/CC ngày 14/4/2020 của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 542/STT&TT-CNTT ngày 16/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An về cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom; theo đó, Sở GD&ĐT đã khuyến cáo các cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học không nên sử dụng phần mềm Zoom để phục vụ họp, dạy học trực tuyến.

 Giáo viên đang tổ chức dạy học truyến tuyến (ảnh có tính chất minh họa)

Đồng thời, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện Công văn số 533/SGD&ĐT-VP ngày 31/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao chất lượng tổ chức dạy học qua internet. Yêu cầu các đơn vị chỉ sử dụng một trong hai hệ thống phần mềm VNPT E-Learning hoặc Viettel Study để họp, dạy học trực tuyến; khi đăng nhập yêu cầu sử dụng tài khoản, mật khẩu của người dùng (quản trị, cán bộ, giáo viên, học sinh) đã được cấp và tăng cường quản lý dạy học trực tuyến của giáo viên, học sinh tại đơn vị mình.

 

                                                                         Nguyễn Trọng Hoàn