Sở GD&ĐT đề nghị UBMTTQ tỉnh Nghệ An nghị hỗ trợ CBNGNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đời sống của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở các đơn vị trường học ngoài công lập; Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An quan tâm, hỗ trợ cho những đối tượng này.

Qua khảo sát các đơn vị trong toàn ngành giáo dục Nghệ An,  cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành không có lương từ tính từ thời điểm tháng 02/2020 đến nay là: 8971 người, trong đó: các cơ sở giáo dục ngoài công lập: 3.605 người (các trường THPT 495 người, các đơn vị từ mầm non đến THCS là 1.853 người và tổng số CBNGNLĐ ở các nhóm trẻ tư thục, độc lập 1.257 người).

Các đơn vị cơ sở giáo dục công lập: 5.366 người (trong đó: Tổng số người nấu ăn ở các trường mầm non, tiểu học có tổ chức ăn bán trú  3.252 người. Tổng số hợp đồng lao động ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (trừ người nấu ăn): 2.114 người.

Trường THPT Nguyễn Du, trong Lễ kết nạp đảng viên

Nhằm kịp thời động viên, chia sẽ khó khăn đối với các CBNGNLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An quan tâm, hỗ trợ.

                                                                                             Nguyễn trọng Hoàn