Nghệ An: Sở Giáo dục và Đào tạo - Hội Cựu Giáo chức tổ chức buổi làm việc thảo luận về công tác phối hợp

Chiều ngày 14-12-2020, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội Cựu giáo chức Nghệ An

Tham dự buổi làm việc, về phía ngành GD&ĐT, có các Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn ngành, Chánh Văn phòng và các Trưởng phòng; về phía Hội CGC có toàn Ban Thường trực.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Đậu Văn Đình báo cáo và các ý kiến phát biểu của những người tham dự, Giám đốc Sở đã kết luận nội dung buổi làm việc.

Theo đó, Sở GD&ĐT ghi những những đóng góp tích cực trong thời gian vừa qua của Hội CGC đối với các hoạt động giáo dục của ngành. Trong thời gian tới, Sở sẽ tăng cường tạo điều kiện để hoạt động của Hội thuận lợi và hiệu quả hơn. Đặc biệt, Sở sẽ xây chương trình phối hợp với Hội và chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, các nhà trường phối hợp với các cấp hội tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương "Bốn cùng" đã được thống nhất giữa Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Cựu giáo chức Việt Nam (Thông báo số 309-TB/BCSĐ ngày 31-7-2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT): cùng tham gia phát hiện tình hình; cùng tham gia góp ý xây dựng chương trình hoạt động của ngành; cùng tham gia triển khai thực hiện một số chương trình có chọn lọc; cùng phối hợp chăm sóc đội ngũ nhà giáo, CBQLGD đã nghỉ hưu và đương chức.

                                                                          Đức Minh

Bài viết liên quan