Nghệ An: 82 trường học ngoài công lập gặp nhiều khó khăn

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh phải nghỉ học nhiều tháng nay nên tình hình đời sống, việc làm, thu nhập của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) đang công tác 82 trường học ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, với sự anh hưởng rất lớn của dịch Covid-19, tuy chưa có trường nào ngoài công lập của tỉnh Nghệ An phải giải thể. Thế nhưng đã có có 22 người bị chấm dứt hợp đồng lao động. Trong đó có 2.261/2.488 CBNGNLĐ chưa được trả lương từ tháng 1 đến tháng 4-2020. Địa bàn có số lượng lớn nhất CBNGNLĐ chưa có lương đó là: TP Vinh với 1.183/1.327 giáo viên, thị xã Hoàng Mai 92/92 giáo viên, Diễn Châu 84/84 giáo viên, Nam Đàn 59/59 giáo viên, trong đó bao gồm cả (Tổng số nhóm trẻ tư thục, độc lập: 74 cơ sở, với 576 người lao động, có 423 người từ tháng 2/2020 đến nay chưa được trả lương). Ngoài ra, với các khối trường trực thuộc Sở còn có 599/677 giáo viên.

Trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid-19, theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Nghệ An, các trường học đều tổ chức dạy học trực tuyến, bước đầu đã đem lại hiệu quả nhất định, giúp học sinh nắm được các kiến thức cơ bản. Tuy nhiên, đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nguồn kinh phí chi trả lương cho cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) lấy từ nguồn thu học phí. Việc học sinh không đến trường nhưng vẫn tổ chức dạy học bằng nhiều hình thức mà không thu học phí đã ảnh hưởng lớn đến nguồn thu của đơn vị, hầu hết các trường không có kinh phí để chi trả lương trong thời gian học sinh nghỉ không đến trường, đã tác động trực tiếp đến đời sống của CBNGNLĐ.

Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị các trường ngoài công lập

Nhằm tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị ngoài công lập và người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo để đề xuất với Chính phủ: Đưa danh sách CBNGNLĐ các cơ sở giáo dục ngoài công lập (các trường THPT, các trường phổ thông có nhiều cấp học, trường mầm non tư thục, nhóm trẻ tư thục, độc lập, các trung tâm ngoại ngữ, tin học) và người nấu ăn ở các trường mầm non, tiểu học công lập có tổ chức ăn bán trú (trừ các trường mầm non ở vùng đặc biệt khó khăn đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ) vào diện được hưởng gói hỗ trợ của Chính phủ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội giãn nộp bảo hiểm và không tính lãi suất chậm nộp BHXH, miễn đóng BHXH thất nghiệp trong các tháng nghỉ học tại trường để phòng chống dịch Covid-19, trước mắt là từ tháng 2/2020 - tháng 6/2020. Đồng thời giải quyết chế độ BHTN trong thời gian không có việc làm, không có thu nhập. Đồng thời đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp xây dựng các giải pháp thiết thực duy trì hoạt động, cân đối tài chính, hỗ trợ một phần nguồn kinh phí (trong điều kiện đáp ứng được của địa phương) để giúp các cơ sở giáo dục ngoài công lập có nguồn chi trả lương cho CBNGNLĐ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

                                                                                     Nguyễn Trọng Hoàn

Bài viết liên quan