HỘI THẢO GÓP Ý BẢN THẢO CUỐN SÁCH "LỊCH SỬ GIÁO DỤC NGHỆ AN (1945-2020)"

Chiều nay (10-12-2021), Sở GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo góp ý bản thảo sách "Lịch sử Giáo dục Nghệ An (1945-2020)".

          Tham dự hội thảo, ngoài lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện các phòng ban của Sở và tổ biên soạn (của Trường Đại học Vinh), có: 3 đồng chí nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Phó Chủ tịch Hội Lịch sử Nghệ An và đồng chí nguyên Chánh Văn phòng Sở.

          Vì thời gian eo hẹp nên chỉ có các thầy cô nguyên Giám đốc và nguyên Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tham gia góp ý. Có thể nói, cả 4 ý kiến đều tâm huyết, xác đáng, cụ thể với mong muốn Nghệ An sẽ có một cuốn lịch sử về giáo dục ghi lại được đầy đủ, trung thực sự nghiệp phát triển của giáo dục tỉnh nhà trong 75 năm qua.

                                                                           Thùy Linh