Bộ GD&ĐT họp trực tuyến với 19 Sở GD&ĐT, tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch và triển khai hoạt động dạy học

Sáng nay 16/4, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Bộ GD&ĐT tổ chức họp trực tuyến với 19 Sở Giáo dục và Đào tạo; để tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 và triển khai hoạt động dạy học, gồm dạy học qua internet, trên truyền hình cũng như việc chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng khi học sinh đi học trở lại trường. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì. 

Báo cáo về tình hình công tác phòng chống dịch Covid-19 trong toàn ngành GD&ĐT, ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GD&ĐT cho biết: Với quan điểm luôn đặt sự an toàn của học sinh, sinh viên, nhà giáo, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục lên trên hết, Bộ GD&ĐT đã ban hành kịp thời 46 văn bản chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc Bộ từ công tác phòng, chống dịch đến việc điều chỉnh chương trình, hướng dẫn dạy học cho phù hợp với tình hình thực tiễn dịch bệnh. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời địa phương triển khai các nhiệm vụ giải pháp phù hợp với tình hình dịch bệnh tại các thời điểm. Qua theo dõi, nắm bắt tình hình, các địa phương cũng đã rất chủ động triển khai công tác phòng chống dịch, trong đó đặt vấn đề sức khỏe của học sinh lên hàng đầu.       

Báo cáo về tình hình thực hiện tinh giản nội dung dạy học học kỳ 2 và tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, ông Nguyễn Xuân Thành cho biết: Trong thời gian học sinh nghỉ học kéo dài, Bộ GD&ĐT đã xây dựng, ban hành hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình đảm bảo tinh gọn, tiện ích, đáp ứng yêu cầu chất lượng theo chuẩn đầu ra của chương trình áp dụng cho học kỳ II năm học 2019-2020. Ban hành kịp thời hướng dẫn tinh giản Chương trình giáo dục phổ thông học kì II năm học 2019-2020 để các địa phương kịp thời triển khai. Tập hợp và tiến hành thẩm định các bài giảng trên truyền hình để phát trên kênh truyền hình quốc gia, giúp giáo viên tham khảo, học sinh học tập, bảo đảm công bằng trong giáo dục, đặc biệt với các vùng khó khăn. Đề thi tham khảo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 cũng đã được Bộ GD&ĐT công bố, phù hợp việc tinh giản nội dung, làm cơ sở cho giáo viên và học sinh yên tâm, ôn luyện.

Toàn cảnh tại Điểm cầu Nghệ An

Phát biểu tham luận, các sở GD&ĐT đều đánh giá cao công tác chỉ đạo sát sao của Bộ GD&DT trong thời gian vừa qua, tạo tính chủ động cho các địa phương trong công tác chỉ đạo điều hành. Trong thời gian qua, bên cạnh việc quyết liệt thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, địa phương cũng nỗ lực để học sinh thực hiện tốt phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”, bằng nhiều phương thức, trong đó đặc biệt là tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình và các hình thức khác. Các địa phương đã rất chủ động trong triển khai thực hiện.

Mặc dù còn không ít khó khăn, như thiếu thiết bị học tập; hạ tầng internet còn hạn chế; nhiều giáo viên chưa thích ứng việc ứng dụng CNTT để dạy học trực tuyến, theo dõi quá trình học tập của học sinh; khó về kinh phí tổ chức xây dựng các chương trình dạy học trên truyền hình; ý thức chủ động học tập của học sinh... tuy nhiên, việc dạy học qua internet, trên truyền hình được triển khai hết sức nghiêm túc. Các địa phương đã nỗ lực có những giải pháp để khắc phục khó khăn này, giúp nhiều học sinh nhất có thể không dừng học, dù tạm dừng đến trường. Để tránh tình trạng kẻ xấu xâm nhập vào địa chỉ lớp học/phòng học trực tuyến, đăng tải nội dung không có trong chương trình giáo dục, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học qua internet, các Sở đều thực hiện nghiêm công văn của Bộ GD&ĐT đã ban hành về tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trong quá trình học tập qua internet…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, đặc biệt trong triển khai dạy học qua internet, trên truyền hình, đáp ứng mục tiêu “tạm dừng đến trường, không dừng học”. Theo Thứ trưởng, ở bậc ĐH, dạy học trực tuyến đã được tiếp cận từ lâu, nhưng với bậc phổ thông đây là việc mới; và dù là giải pháp tình thế trong tình hình dịch bệnh, nhưng quá trình triển khai đã bước đầu có kết quả, đáp ứng được yêu cầu hiện nay. “Các địa phương, nhất là địa phương khó khăn đã thể hiện quyết tâm rất lớn, tiếp cận nhanh với yêu cầu mới, 70-80% học sinh bậc THPT ở các địa phương khó khăn được học trực tuyến qua truyền hình là con số cho thấy nổ lực lớn của các địa phương, cơ sở giáo dục, giáo viên và học sinh trong toàn ngành”

                                                                                     Nguyễn Trọng Hoàn