Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Văn thư lưu trữ năm 2018

Thực hiện chương trình công tác tháng 12, sáng ngày 17/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Văn thứ - lưu trữ năm 2018.
Thực hiện chương trình công tác tháng 12, sáng ngày 17/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Văn thứ - lưu trữ năm 2018.
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.jpg

      Trong một ngày các đại biểu tham dự đã được nghe các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh, Cục Văn thư lưu trử tình và Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An, trực tiếp lên lớp về các nội dung như: Hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của ngành về công tác văn thưlưu trữ, đặc biệt là các quy định về hình thành hồ sơ và phân loại, giao nộp hồ sơ trong quá trình giải quyết công việc Hướng dẫn, trao đổi về nghiệp vụ cụ thể của công tác văn thư lưu trữ; Hay các kỹ năng về soạn thảo và ban hành văn bản; quản lý văn bản đi, đến; quản lý sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan; thời hạn và thủ tục giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; quy trình tiêu hủy tài liệu hết giá trị...

     Ngoài ra các đại biểu tham dự còn được tiếp thu về những quy trình xử lý của văn thư – lữu trữ trong các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và các cơ sở giáo dục, về đảm bảo công tác bí mật nhà nước, về đảm bảo an toàn thông tin, mạng xã hội, liên quan đến cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và cán bộ phụ trách văn thư lưu trữ lưu trữ tại các đơn vị.

                                                                                   Nguyễn Trọng Hoàn