Việt Nam sẽ tiến tới tiêm miễn phí Vaccine COVID-19 cho toàn dân | VTV24