Thông báo Quyết định dỡ bỏ phong tỏa khu vực cách ly y tế đối với 5 thôn của xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai

Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về Dỡ bỏ phong tỏa khu vực cách ly y tế vùng có dịch COVID-19

Bài viết liên quan