Sáng 8/11/2021, Nghệ An ghi nhận 25 ca nhiễm mới Covid-19, trong đó có 01 ca cộng đồng

(Baonghean.vn) - Ca nhiễm cộng đồng ở huyện Hưng Nguyên. 24 ca đã được cách ly từ trước (20 ca là F1, 04 ca từ các tỉnh miền Nam về)

Sáng ngày 08/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 07/11 đến 06h00 ngày 08/11), Nghệ An ghi nhận 25 ca dương tính mới với Covid-19 tại 11 địa phương (Quỳ Châu: 08, Quỳ Hợp: 04,  Quỳnh Lưu: 02, Nghi Lộc: 02, Hưng Nguyên: 02, Yên Thành: 02, Quế Phong: 01, Thái Hòa: 01, Thanh Chương: 01, Hoàng Mai: 01, TP Vinh: 01). Trong đó, có 01 ca cộng đồng tại huyện Hưng Nguyên, 24 ca đã được cách ly từ trước (20 ca là F1, 04 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.730 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 776, Yên Thành: 262, Quỳnh Lưu: 247, Diễn Châu: 229, Nghi Lộc: 171, Cửa Lò: 165, Con Cuông: 140, Nam Đàn: 101, Hưng Nguyên: 98, Kỳ Sơn: 77, Quế Phong: 77, Đô Lương: 55, Nghĩa Đàn: 50, Tân Kỳ: 49, Tương Dương: 46, Thanh Chương: 42, Anh Sơn: 37, Quỳ Hợp: 36, Hoàng Mai: 31, Quỳ Châu: 25, Thái Hòa: 16... Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.304 BN. Lũy tích số BN tử vong: 20 BN. Số BN hiện đang điều trị: 406 BN. 

* Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1/10 đến nay là 31.628. Phát hiện 447 ca dương tính (443 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính). 

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 

1. BN H.V.H, nam, sinh 1967. Địa chỉ: Xóm 6, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên. Ngày 7/11, BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi được Trạm Y tế Hưng Long làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu gửi BV Sản Nhi Nghệ An, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

2. BN V.T.N, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: Xóm Đại Thọ, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

3. BN N.Đ.N, nam, sinh 1943. Địa chỉ: Xóm 4, xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

4. BN L.V.T, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Xóm 4, xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. BN T.T.H, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Tân Thành, Tam Hợp, Quỳ Hợp. BN là vợ và là F1 của BN H.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu gửi  CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
6. BN H.T.T.H, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. BN là con và là F1 của BN H.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà và lấy mẫu XN. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu gửi  CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
7. BN H.V. G.B, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. BN là con và là F1 của BN H.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà và lấy mẫu XN. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu gửi  CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
8. BN H.T.P.T, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. BN là con và là F1 của BN H.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà và lấy mẫu XN. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu gửi  CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
9. BN H.M.Q, nam, sinh 2017. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN H.K.O đã được công bố trước đó. Ngày 5/11, BN được cách ly và lấy mẫu cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
10. BN N.M.K, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.H.B đã được công bố trước đó. Ngày 6/11, BN được cách ly và lấy mẫu gửi CDC, tối ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
11. BN L.N.Đ, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. BN là F1 của BN H.Đ.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu gửi BV Ung bướu Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
12. BN N.H.L, nam, sinh 1961. Địa chỉ: Xã Nam Thành, huyện Yên Thành. BN là F1 của BN P.T.V đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
13. BN N.V.T, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Xóm Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là  F1 của BN L.T.D đã được công bố trước đó. Ngày 05/11, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. BN N.X.M, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Xóm Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là  F1 của BN N.V.T đã được công bố cùng lúc. Ngày 06/11, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
15. BN L.Đ.H, nam, sinh 1972. Địa chỉ: Xóm Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là  F1 của BN N.V.T đã được công bố cùng lúc. Ngày 06/11, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN gửi  CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
16. BN N.V.P, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là  F1 của BN L.T.D đã được công bố trước đó. Ngày 05/11, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
17. BN N.T.T, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 06/11, BN được cách ly tại nhà và được  lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
18. BN N.X.L, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Xóm Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là  F1 của BN N.V. T đã được công bố cùng lúc. Ngày 06/11, BN được cách ly tại nhà và được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
19. BN L.T.A, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Xóm Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là  F1 của BN H.Đ.T đã được công bố trước đó. Ngày 06/11, BN được cách ly tại nhà và  được  lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
20. BN N.T.H.T, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Xóm Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là  F1 của BN H.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 06/11, BN được cách ly tại nhà và được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
21. BN N.V.B, nam, sinh 1971. Địa chỉ: Phường Quang Phong, T.X Thái Hòa. BN là F1 của BN T.Đ.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/11, BN được lấy mẫu gửi  BV ĐK Quang Khởi, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
22. BN N.T.T.Y, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Xã Viên Thành, huyện Yên Thành.  BN từ tỉnh Bình Dương về đến Yên Thành ngày 7/11. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. BN N.D.H, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, T.X Hoàng Mai. BN từ tỉnh Kiên Giang về đến huyện Hoàng Mai ngày 7/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
24. BN L.V.H, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Xã Châu Thôn, huyện Quế Phong. BN đi từ tỉnh Bình Dương về Quế Phong và là F1 của BN L.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
25. BN P.T.L, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Xóm 2, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương. BN từ tỉnh Bình Dương về đến Thanh Chương ngày 31/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Thành Chung