Sáng 7/12/2021, Nghệ An có 30 ca nhiễm mới Covid-19, trong đó có 9 ca cộng đồng

9 ca cộng đồng (Nghi Lộc: 2, Diễn Châu: 3, Quỳnh Lưu: 4), 21 ca đã được cách ly từ trước (14 ca là F1, 6 ca từ các tỉnh miền Nam về, 1 ca từ Lào về)

Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 06/12 đến 06h00 ngày 07/12), Nghệ An ghi nhận 30 ca dương tính mới với COVID-19 tại 11 địa phương (Quỳnh Lưu: 7, Diễn Châu: 5, Thanh Chương: 4, Quế Phong: 3, Nghĩa Đàn: 3, Nghi Lộc: 2, Tân Kỳ: 2,  Hoàng Mai: 1, Thái Hòa: 1, Kỳ Sơn: 1, Anh Sơn: 1).  Trong đó có 9 ca cộng đồng (Nghi Lộc: 2, Diễn Châu: 3, Quỳnh Lưu: 4), 21 ca đã được cách ly từ trước (14 ca là F1, 6 ca từ các tỉnh miền Nam về, 1 ca từ Lào về). Ghi nhận có 10 ca có triệu chứng, 20 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể bệnh nhân Dương tính mới như sau: 

9 ca cộng đồng, gồm:

1. BN N.T.M, nữ, 1938. Địa chỉ: xóm Xuân Lộc, Nghi Xuân, Nghi Lộc. Ngày 6/12, BN đến TYT khai báo vì có liên quan ca nghi nhiễm và được test nhanh cho kết quả dương tính. BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
2. BN T.T.K, nữ, 1968. Địa chỉ: xóm Xuân Lộc, Nghi Xuân, Nghi Lộc. BN là người chăm sóc BN N.T.M được công bố cùng lúc. Ngày 6/12, BN đến TYT khai báo vì có liên quan ca nghi nhiễm và được test nhanh cho kết quả dương tính. BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
3. BN C.V.T, nam, sinh 1979. Địa chỉ: xóm 7, Diễn Trung, Diễn Châu. BN đi từ Kiên Giang về ngày 5/12/2021. BN chưa được cách ly. Ngày 6/12, BN đến TYT Diễn Trung test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó BN được cách ly và lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
4. BN N.P.T, nữ, 2012. Địa chỉ: xóm Trung Phường, Minh Châu, Diễn Châu. BN là học sinh trường Tiểu học Minh Châu. BN là bạn cùng lớp với BN H.T.Q đã công bố ngày 05/12. Ngày 6/12, BN được cách ly và lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: rát họng.
5. BN T.K.T, nam, 2012. Địa chỉ: xóm Trung Phường, Minh Châu, Diễn Châu. BN là học sinh trường Tiểu học Minh Châu. BN là bạn cùng lớp với BN H.T.Q đã công bố ngày 05/12. Ngày 6/12, BN được cách ly và lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: rát họng. 
6. BN T.B.T, nam, sinh 1980. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Ngày 06/12, BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: sốt, sổ mũi.  
7. BN Đ.T.H, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là vợ của BN T.B.T được công bố cùng lúc. Ngày 06/12, BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: mệt mỏi, sốt, sổ mũi.  
8. BN T.Đ.T, nam, sinh 2010. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là con của BN T.B.T được công bố cùng lúc. Ngày 06/12, BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: sốt, sổ mũi. 
9. BN H.T.L, nam, sinh 1983. Địa chỉ: thôn 3, Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu. BN đi từ Đà Nẵng về ngày 4/12/2021. BN chưa được cách ly. Ngày 6/12, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó BN được cách ly và lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: sốt, ho, ớn lạnh, mệt mỏi. 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

21 ca đã được cách ly từ trước, gồm:

10. BN N.T.T.T, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.N đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
11. BN T.T.L, nữ, sinh 1966. Địa chỉ: thôn Yên Lạc, Thanh Ngọc, Thanh Chương. BN là F1 của BN T.L.B.N đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
12. BN L.T.N, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: thôn Yên Lạc, Thanh Ngọc, Thanh Chương. BN là F1 của BN T.L.B.N đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
13. BN L.V.T, nam, sinh 1993. Địa chỉ: thôn Thủy Sơn, Thanh Thủy, Thanh Chương. BN là F1 của BN T.T.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
14. BN B.X.H, nam, sinh 1989. Địa chỉ: xóm Thủy Chung, Thanh Thủy, Thanh Chương. BN là F1 của BN P.T.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.
15.  BN H.T.T, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Long Hạ, Long Sơn, Thái Hòa. BN là F1 của BN V.T.M đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
16. BN L.V.T, nam, sinh 1969. Địa chỉ: xóm Vĩnh Lộc, Nghĩa Thái, Tân Kỳ. BN là F1 của BN L.T.M đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
17. BN L.T.D nữ, sinh 1939. Địa chỉ: xóm Vĩnh Lộc, Nghĩa Thái, Tân Kỳ. BN là F1 của BN L.T.M đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
18. BN V.N.B.H, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: ho, sổ mũi. 
19. BN C.T.T, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
20. BN H.T.N, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
21. BN V.V.B, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Bản Ná Ca, Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.V đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại trường Mầm Non Trung Sơn. BN không có triệu chứng. 
22. BN L.V.P, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Bản Quyn, Quang Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN L.T.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại Trường Mầm Non Bản Quyn. BN không có triệu chứng. 
23. BN L.Đ.H, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Khối Trung Sơn, thị trấn Kim Sơn, Quế Phong. BN là F1 của BN N.D.V đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
24. BN N.T.L, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. BN đi từ Bình Phước về ngày 02/12. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: sốt. 
25. BN Đ.N.T, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu. BN đi từ Vũng Tàu về ngày 05/12. BN có triệu chứng: mệt mỏi, phù mặt. BN đã được cách ly lấy mẫu. 
26. BN B.T.L, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Quỳnh Phương, Hoàng Mai. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về ngày 06/12. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
27. BN LL.T.L, nữ, 1979. Địa chỉ: Thôn 1, Diễn Kỷ, Diễn Châu. BN đi từ Đồng Nai về ngày 5/12.BN được cách ly tại TYT xã Diễn Kỷ. BN không có triệu chứng. 
28. BN N.V.T, nam, 2005. Địa chỉ: Thôn 1, Diễn Kỷ, Diễn Châu. BN đi từ Đồng Nai về ngày 5/12. BN được cách ly tại TYT xã Diễn Kỷ. BN không có triệu chứng.
29. BN N.N.H, nam, 1964. Địa chỉ: Phúc Sơn, Anh Sơn. BN đi từ Bạc Liêu về ngày 29/11. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
30. BN K.V.B, nam, 1998. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN đi từ Lào về ngày 4/12/2021. BN được cách tập trung. BN không có triệu chứng. 
 

Theo CDC Nghệ An