Chiều 19/11/2021, Nghệ An ghi nhận 32 ca nhiễm mới Covid-19

(Baonghean.vn) - Tất cả các ca nhiễm đều đã được cách ly từ trước: 23 ca là F1, 04 ca trong vùng phong tỏa, 05 ca từ các tỉnh miền Nam về

Chiều ngày 19/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin:  Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 ngày đến 18h00 ngày 19/11), Nghệ An ghi nhận 32 ca dương tính mới với Covid-19 tại 09 địa phương (Nghi Lộc: 11, TX Hoàng Mai: 08, Quỳnh Lưu: 05, Nam Đàn: 02, Diễn Châu: 02, Hưng Nguyên: 01, Nghĩa Đàn: 01, Thái Hòa: 01, tương Dương: 01). Tất cả các ca đều đã được cách ly từ trước: 23 ca là F1, 04 ca trong vùng phong tỏa, 05 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân. Ảnh: Thành Cường

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 3.478 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 820, Nghi Lộc: 337, Yên Thành: 313, Quỳnh Lưu: 299, Diễn Châu: 254, Cửa Lò: 173, Nam Đàn: 168, Con Cuông: 145, Hưng Nguyên: 144, Nghĩa Đàn: 100, Quế Phong: 94, Quỳ Hợp: 89, Kỳ Sơn: 80, Tương Dương: 77, Đô Lương: 69, Tân Kỳ: 67, Quỳ Châu: 63, Thanh Chương: 57, Anh Sơn: 49, Hoàng Mai: 58, Thái Hòa: 22... Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.672 BN. Lũy tích số BN tử vong: 25 BN. Số BN hiện đang điều trị: 781 BN.

* Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1/10 đến nay là 37.749. Phát hiện 628 ca dương tính (624 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính). 

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau:

1. BN T.T.T.H, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN L.V.B đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. BN N.T.A, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.H.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

3. BN N.T.H, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

4. BN N.T.Đ, nam, sinh 2019. Địa chỉ: xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. BN N.T.H, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. BN N.C.T, nam, sinh 2010. Địa chỉ: xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. BN N.B.L, nam, sinh 2012. Địa chỉ: xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.X đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. BN H.T.N.A, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 18/11 được lấy mẫu XN, ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. BN N.V.Ư, nam, sinh 2012. Địa chỉ: xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 18/11 được lấy mẫu XN, ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. BN N.Q.K, nam, sinh 2005. Địa chỉ: xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 18/11 được lấy mẫu XN, ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. BN L.B.D, nam, sinh 2013. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN N.T.B.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. BN L.T.M.M, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN N.T.B.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. BN L.H.H, nam, sinh  1979. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.T.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

14. BN L.T.X, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN N.T.V đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. BN L.T.D, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. BN thường xuyên bán bánh mì trước cổng Trường THCS Quỳnh Lập. BN được lấy mẫu XN sàng lọc trong vùng phong tỏa. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

16. BN P.T.L, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN sống trong khu vực phong tỏa và là F1 của BN T.V.P được công bố cùng lúc. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. BN T.V.L, nam, sinh 1988. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN sống trong khu vực phong tỏa và là F1 của BN T.V.P được công bố cùng lúc. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. BN H.T.B, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.X.K đã được thông báo trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

19. BN N.T.H, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.X.K đã được thông báo trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. BN N.T.V, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.X.K đã được thông báo trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. BN N.A.K, nam, sinh 2001. Địa chỉ: xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.T đã được thông báo trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. BN N.T.V, nam, sinh 2015. Địa chỉ: xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN H.T.T.H đã được thông báo trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. BN H.V.A.P, nam, sinh 2018. Địa chỉ: xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. BN là F1 của BN N.T.M.S. BN được cách ly tại BV Dã chiến số 3 và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. BN N.V.T, nam, sinh 1928. Địa chỉ: xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn. BN là F1 của BN N.V.M.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. BN Đ.V.H, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN Đ.M.A đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại BV Dã chiến số 8 và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. BN N.T.G, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.V.Đ  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. BN T.Q.M, nam, sinh 1964. Địa chỉ: phường Quang Tiến, TX Thái Hòa. BN là F1 của BN B.Đ.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

28. BN T.V.P, nam, sinh 1966. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN đi từ Bình Dương về Hoàng Mai ngày 18/10. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. BN Đ.C.C, nam, sinh 2015. Địa chỉ: xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu. BN đi từ Phú Quốc về Diễn Châu ngày 9/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. BN C.V.K, nam, sinh 1995. Địa chỉ: xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. BN đi từ Bình Dương về Diễn Châu ngày 16/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

31. BN V.T.N, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về Tương Dương ngày 15/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

32. BN N.Đ.T, nam, sinh 1994. Địa chỉ: xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc. BN đi từ Bình Dương về đến Nghi Lộc ngày 7/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Thành Chung