Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội CGC Nghệ An (16-4-2007 - 16-4-2022): ĐẠI HỘI III, NHIỆM KỲ 2017-2022

          Kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017, toàn tỉnh có 20 Hội Cựu giáo chức cấp huyện và 2 Hội Cựu giáo chức trực thuộc với tổng số 18.082 hội viên; 410/480 phường, xã, thị trấn đã có tổ chức Hội Cựu giáo chức. Riêng Hoàng Mai vừa mới tách từ Quỳnh Lưu ra thành thị xã nên chưa thành lập được Hội Cựu giáo chức, nhưng các Hội Cựu giáo chức cấp xã ở đây vẫn hoạt động bình thường (số liệu đã tính trong số 410 xã có tổ chức hội và 18.082 hội viên).

Ngày 27-12-2017, tại Nhà khách Nghệ An, Hội Cựu giáo chức Nghệ An đã tiến hành Đại hội III, nhiệm kỳ 2017-2022 với 108 đại biểu chính thức.

          Trung bình mỗi năm trong nhiệm kỳ 2012-2017, các tổ chức hội đã thăm hỏi 2.220 hội viên; mừng thọ 1.280 hội viên; tổ chức 140 đoàn tham quan, du lịch trong và ngoài tỉnh; tổng chân quỹ lên đến 7.028 triệu đồng (số tiền này đã cho hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn vay để tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống gia đình).

          Điều đặc biệt là Hội Cựu giáo chức Nghệ An đã góp sức để Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 30-8-2013, giúp cho gần 9.000 giáo viên của Nghệ An được nhận trợ cấp với tổng số tiền 105 tỷ đồng.  

          Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành; bầu Ban Chấp hành mới gồm 30 người, do ông Lê Văn Phớt làm Chủ tịch. Sau đó, Ban Chấp hành đã bầu Ban Kiểm tra gồm 3 người, do ông Thái Huy Bích làm Trưởng Ban.

          Tại đại hội, UBND tỉnh Nghệ An đã trao cho Hội bức trướng mang dòng chữ “Hội Cựu giáo chức Nghệ An - 5 năm tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm góp phần xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Nghệ An (2012-2017)” và trao Bằng khen cho 03 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc; Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức Việt Nam trao Cờ đơn vị xuất sắc toàn diện cho Hội Cựu giáo chức Nghệ An và trao Bằng khen cho 29 tập thể, 38 cá nhân có thành tích xuất sắc.                                                                                

 

 

 

 

Phạm Huy Đức