Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là cơ hội để Việt Nam phát triển (Vietnamnet)

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là cơ hội để Việt Nam phát triển (Vietnamnet)

Khép lại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, các cuộc CMCN, đặc biệt là cuộc CMCN lần thứ 4 là dành cho các nước đang phát triển để trở thành nước phát triển. Trong cuộc CMCN lần thứ 4 cùng xu hướng chuyển đổi số, Việt Nam hãy là ...