Lớp 2: Tiếng Việt (2 tiết). - Dạy học trên truyền hình TRT ngày 15/10/2010