Lớp 2: Tiếng Việt (2 tiết). / - Dạy học trên truyền hình HueTV tối ngày 30/11/2021