Lớp 2: Tiếng Việt (2 tiết)./ - Dạy học trên truyền hình HueTV tối ngày 29/11/2021