Lớp 2: Tiếng Việt (2 tiết)./ - Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 21/10/2021