Lớp 2: Tiếng Việt (2 tiết). - Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 19/10/2021