Lớp 1: TIẾNG ANH |Bài 7: Học về các màu sắc và chủ đề “My crayons” – Cây bút sáp màu của tôi | VTV7