Lớp 1: Tiếng Việt (2 tiết); Toán. - Dạy học trên truyền hình TRT ngày 14/10/2021