Lớp 1: Tiếng Việt (2 tiết); Toán./ - Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 21/10/2021