Lớp 1: Tiếng Việt (2 tiết); Toán. - Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 19/10/2021