Lớp 1: Tiếng Việt (2 tiết); Toán ./ - Dạy học trên truyền hình HueTV chiều ngày 02/12/2021