Lớp 1: Tiếng Việt (2 tiết); Lớp 2: Toán. - Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 20/10/2021