Lớp 1: Tiếng Việt (2 tiết); Lớp 2: Toán. - Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 17/10/2021