Lớp 1: Tiếng Việt (2 tiết); Lớp 2: Toán./ - Dạy học trên truyền hình HueTV chiều ngày 04/12/2021