Lớp 1: Tiếng Việt (3 tiết); Lớp 2: Toán (2 tiết)./ - Dạy học trên truyền hình HueTV sáng ngày 04/12/2021