Lớp 1: Tiếng Việt (2 tiết); Lớp 2: Toán./ Dạy học trên truyền hình HueTV chiều ngày 01/12/2021