Lớp 1: Tiếng Việt (2 tiết); Toán./ - Dạy học trên truyền hình HueTV chiều ngày 03/12/2021