Thông tin chi tiết:
Hồ Thị Minh Thủy
Hiệu phó Hồ Thị Minh Thủy
Ngày tháng năm sinh 27/09/1975
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Khối 5, thị trấn Kim Sơn, Quế Phong, Nghệ An
Điện thoại 0848813686
Email thuyhm.qp@nghean.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách