• tuan_hoc_tap
  • nhay_sap
  • CHoi_DG1
  • di_ca_kheo
  • keo_co
  • nem_con
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện Công văn số 1888/SGD&ĐT-KHTC ngày 09/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc hướng dẫn công tác quản lý thu, chi năm học 2022-2023 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.  Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An hướng dẫn quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ năm học 2022 - 2023 như sau:1.1. Các ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1