Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Kim Sơn

nan-quephong-thcskimson@edu.viettel.vn