THÔNG BÁO (số 2): Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển viên chức vòng 2, dự kiến kết quả tuyển dụng diện thu hút và tuyển dụng vào Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu năm học 2021-2022

Thông báo số 116/SGD&ĐT ngày 05/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo