Thông báo Lịch kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn) và Lịch làm việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo Lịch kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn) và Lịch làm việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022

Bài viết liên quan