Thông báo kết quả dự tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến danh sách những người trúng tuyển viên chức các cơ sở trực thuộc Sở, năm 2022

Thông báo số 91/TB-SGD&&ĐT-HĐTD ngày 12/4/2022 của Sở GD&ĐT Nghệ An về kết quả dự tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến danh sách những người trúng tuyển viên chức các cơ sở trực thuộc Sở, năm 2022

Bài viết liên quan