Thông báo kế hoạch tuyển dụng thu hút giáo viên giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu

Thông báo số 226/TB-SGD&ĐT ngày 19/11/2021 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc tuyển dụng thu hút giáo viên