Thông báo công văn hướng dẫn phúc khảo bài thi, các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

Các trường THPT: Hướng dẫn cho thí sinh làm đơn theo mẫu đính kèm, nộp lệ phí phúc khảo; Cập nhật danh sách thí sinh xin phúc khảo vào phần mềm; In dữ liệu, danh sách xin phúc khảo từ phần mềm (có con dấu và chữ ký của hiệu trưởng) gửi về Sở GD&ĐT qua email ktkd@nghean.edu.vn chậm nhất ngày 19/6/2021.

Đối với trường hợp thí sinh xin phúc khảo bài thi, các đơn vị hướng dẫn cho thí sinh làm đơn theo mẫu đính kèm, nộp lệ phí phúc khảo theo hướng dẫn tại Công văn số 1036/SGD&ĐT-KHTC ngày 26/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện kinh phí tuyển sinh, xét tuyển và phúc khảo tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022. Các đơn vị cập nhật danh sách thí sinh xin phúc khảo vào phần mềm (gửi kèm theo Công văn); dữ liệu, danh sách xin phúc khảo được in từ phần mềm (có con dấu và chữ ký của hiệu trưởng) gửi về Sở GD&ĐT qua email ktkd@nghean.edu.vn chậm nhất ngày 19/6/2021.