Kỳ thi TN THPT 2021: Đáp án và thang điểm bài thi môn Ngữ văn

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Đáp án và thang điểm bài thi môn Ngữ văn

Đáp án và thang điểm bài thi môn Ngữ văn