Tâm bão Koguma sẽ nằm ở vùng biển từ Thái Bình đến Nghệ An 13/6