Nghệ An đất học tháng 9/2021: Học trực tuyến - một góc nhìn khác