Cất cánh tháng 6, năm 2022 - Chuyện Của Cha (18/06/2022) [VTV1, VTV6]